Úvodná stránka

Vitajte v systéme elektronickej prihlášky do 1. ročníka bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Informácie o študijných programoch nájdete na stránke fakulty.

Na tejto stránke môžete vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku, ktorá je ekvivalentná formám prihlášky zasielaným poštou. Na záver vypĺňania prihlášky získate podrobné pokyny ako postupovať ďalej.

Prihlásenie a registrácia